LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG VÀ CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINA CONTROL

Một số hình ảnh của buổi lễ: