vùng trồng nhãn có mã số xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
Kính gửi: - Phòng Kinh tế Bình Long; - Công ty cổ phần A9. Thực hiện Công văn số 243/BVTV-HTQT ngày 19/01/2023 của Cục Bảo vệ thực vật về vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc, Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin đến Phòng Kinh tế thị xã Bình Long và Công ty Cổ phần A9 vùng trồng Nhãn đã được GACC phê duyệt, cấp mã số để xuất khẩu chính ngạch, đồng thời đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau: