Kỷ niệm 8-3-2022
Công ty cổ phần A9 và Công cổ phần Quốc tế phân bón Hải Dương đồng tổ chức kỷ niệm 8-3 tại Nông trại A9
THƠ VÈ A9 - NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2022

Hàng năm ngày tám tháng ba
Công ty tổ chức tiệc hoa chúc mừng
Chị em nhận thưởng tưng bừng
Cho bao khó nhọc đã từng năm qua

Dịch Cô vid Cô Rô Na
Không ngăn được bước chúng ta đồng lòng
Năm qua tiệc mở trên sông
Năm nay tiệc đãi ở nông trại nhà!
Năm nào cũng là tiệc hoa
Để được kính chúc các (cụ) bà sống lâu, 
Nhớ công ơn mẹ bể sâu
Áo xanh vinh hiển nhờ áo nâu mẹ hiền!
Nhớ rằng: “Phụ nữ là tiên!”
“Trẻ khỏe, xinh đẹp, dịu hiền, giỏi giang”

Nhớ rằng: “Nam nữ bình quyền!”
“Làm buồm căng gió, cho thuyền vượt lên”
“Con thuyền văn hóa vững bền”
“Tháng ba ngày tám đón (các cô) nàng (về) lập công!”

Một số hình ảnh buổi kỷ niệm: