Lễ ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng BIDV
Ngày 19/1/2022 tại Bình Dương đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty cổ phần A9 và Công ty cổ phần quốc tế Hải Dương với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.
Theo đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương, Công ty cổ phần A9 sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng, khai thác tối ưu thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: