Lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa Cục bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) và Công ty CPQT Hải Dương
Hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả; Phát triển sản xuất và sử dụng phân hữu cơ
Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ:

đại diện công ty Hải Dương


đại diện Cục bảo vệ thực vật

Một số hình ảnh của buổi lễ: