Ủng hộ bà con quận Phú Nhuận phòng chống Covid-19
Một số hình ảnh: