Chiếu Chiêu Hiền Tài

Hiền tài là nguyên khí của Công ty. Nguyên khí có mạnh thì Công ty mới mạnh. Hiền tài quan trọng thế cho nên Công ty quý trọng người lao động không biết thế nào là cùng. Đã quý trọng bằng chế độ lương thật tốt lại còn vinh danh bằng khen thưởng kịp thời và luôn chăm lo đời sống bền vững lâu dài cho người lao động. Mượn lời “Chiếu” của tiền nhân:

Công ty kêu gọi các chư tỷ muội, huynh đệ trong Công ty chú ý quan sát tìm kiếm và tích cực tiến cử người có tài năng, đức độ vào các vị trí Công ty đang mong chờ hiền tài xứng đáng cầm cân nảy mực.

Chư vị hiền tài trong nước gần xa xem xét bản thân có đủ tiêu chuẩn theo từng ngành nghề mà nộp đơn ứng tuyển qua trang web này hoặc trực tiếp ứng tuyển tại Văn phòng tọa lạc tại: 922/43 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Xin đa tạ quý vị đã quan tâm chú ý!